> SERVEIS


Quina és la nostra missió?
Oferir els nostres serveis amb el major nivell de qualitat i seguretat, de manera que els nostres clients i els clients dels nostres clients queden satisfets al màxim.

Quin és el nostre àmbit d’actuació?

L’estructura de la nostra empresa ens permet assegurar els màxims nivells de qualitat i seguretat en el nostre servei a tot Europa.

Quins principis guien la forma de prestar els nostres serveis?

La nostra manera de treballar és simple i transparent. A Paramo Logistic, S.L. hem apostat per:
  • El treball en equip.
  • El compromís amb els nostres clients i el seu creixement.
  • La innovació i les noves tecnologies.
  • El manteniment d’una flota de vehicles i remolcs moderna i renovada.

“L’èxit dels nostres clients és el nostre èxit, el seu fracàs també”

El valor afegit del nostre servei

Paramo Logistic, S.L. disposa de naus habilitades per emmagatzemar i custodiar temporalment mercaderies i gestionar grupatges. Així mateix, podem gestionar les necessitats de paletització i envasat de granels com a part del procés de prestació dels nostres serveis.
Comptem també amb una moderna infraestructura administrativa que ens permet assegurar als nostres clients una font d’informació de gestió de primer ordre amb aplicació a diferents àmbits d’empresa: planificació de tresoreria, màrqueting, qualitat total, seguretat…

“No som com ens veiem, som com ens veuen”


Galeria fotos